banner


Dewch o hyd i ni ar
Find us on
FacebookAnsawdd Gofal

Meithrinfa gofal dydd preifat teuluol yw Cwtsh y Clos, a reolir gan Gwenllian Stephens ag Ann Davies. Mae’r ddwy gyda gradd BA mewn Addysg Blynyddoedd Cynnar a blynyddoedd o brofiad yng ngofal plant. Ar hyn o bryd mae Ann yn astudio Gradd Meistr mewn Blynyddoedd Cynnar. Golyga hyn bod y feithrinfa yn ymwybodol o newidiadau yn y maes gofal er mwyn cynnig gofal o'r safon gorau posibl i’r plant.

Mae'r holl staff yn cymwys ac yn hynod brofiadol yn y maes gofal. Mae’n wasanaeth yn gadael i blant i ddatblygu yn gymdeithasol, emosiynol, gorfforol a deallusol mewn amgylchedd naturiol. Mae'r holl weithwyr yn awyddus i ddatblygu'r  plentyn cyfan. Dilynir Cwtsh y Clos y Fframwaith Cyfnod Sylfaen er mwyn rhoi strwythur i’r dysgu. Ar gyfer y rhai lleiaf rydym yn awyddus iddynt ddysgu am amgylchedd synhwyrol wrth ddefnyddio'r basgedi trysor, ardal meddal ac ardal synhwyrau.
Gwenllian a Ann

Mae ein ansawdd o gofal hefyd yn cael ei adolygu gan AGC. Gweler isod ein adroddiad sy’n sôn am ein gof

http://cssiw.org.uk/find-a-care-service/service-directory/19378?skip=1&lang=cy
Quality of Care

Cwtsh y Clos Nursery is a private, family run day care nursery, which is managed and run by Gwenllian Stephens and Ann Davies. Both Gwenllian and Ann Davies are qualified to BA degree level in Early Years Education and have years of childcare experience.
Ann is also currently studying for a Masters in Early Childhood. This ensures that Cwtsh y Clos Nursery is kept up to date with current developments and initiatives, to provide high standards of care and a rich learning environment for children.
Cwtsh y Clos also employees other childcare professionals that are all highly qualified and experienced. Our programmes allow your children to grow socially, emotionally, physically and intellectually in a rich natural environment. Staff are all dedicated to the development of the whole child. We also implement ‘The Foundation Phase’ into our planning and for the very young we ensure they can explore and experiment using their senses. We promote this by having a sensory corner, soft corner and treasure baskets.
Our quality of care is also inspected by CIW please see below for our inspection report
ssiw.org.uk/find-a-care-service/service-directory/19378?skip=1&lang=en
http://cssiw.org.uk/find-a-care-service/service-directory/19378?skip=1&lang=en

Llongyfarchiadau i Ann a Gwenllian sy'n graddio gyda BA Hons yn Plentyndod Cynnar.   

Congratulations to Ann and Gwenllian who graduated with a BA Hons in Early Years.

 

 
 
footerbanner