banner


Dewch o hyd i ni ar
Find us on
FacebookTu mewn a thu allan

 

Mae Meithrinfa Cwtsh y Clos yn gweithredu o adeilad sydd â chynllun agored sydd yn gadael i'r plant gymdeithasu gyda'i gilydd.

Mae yna dwy adran wahanol i’r plant rhwng 6 wythnos i 7 oed. Mae’r adran babanod sef elwir ‘Y Beudy Bach’, yn gallu cynnig gofal am naw plentyn rhwng 6 wythnos i 2 oed. Yna mae’r adran hŷn a elwir ‘Y Sgubor Sbri’ gallu gofalu am 14 plentyn sydd gan amlaf dros 2 oed. Mae gan bob adran wahanol gyfleusterau a gweithgareddau sydd wedi eu hanelu ar gyfer eu datblygiad personol.  

Mae’r llawr cyntaf yn cynnwys ardal cysgu ar gyfer y babanod. Ar y llawr gwaelod mae yna dau toilet ar gyfer plant a thoiled anabl ar gyfer staff ac ymwelwyr. Mae gennym gegin lle rydym yn coginio bwyd ffres yn ddyddiol i’r plant. Mae amser bwyta yn amser arbennig ym Meithrinfa Cwtsh y Clos gan fod y plant i gyd yn bwyta gyda'i gilydd. Rydym nid yn unig yn feithrinfa, ond yn deulu estynedig. Mae'r swyddfa wedi ei leoli ar y llawr gwaelod ac mae’r ystafell staff y drws nesaf i’r feithrinfa.

Mae’r amgylchedd tu allan hefyd yn bwysig iawn i Feithrinfa Cwtsh y Clos. Yn yr amgylchedd tu allan mae yna goed, blodau, llysiau, ardal tywod ac mae rhai anifeiliaid anwes yn cael ei gofalu amdano. Credir yn gryf fod angen i’r amgylchedd y tu allan ddangos natur ar ei orau. Bydd y plant hefyd yn cael profiad o blannu llysiau a blodau yn dymhorol ac yn dysgu sut i ofalu ar ôl byd natur.

Outdoor and Indoor Environment

 Meithrinfa Cwtsh y Clos operates in a purpose built open plan nursery which allows the children to socialise together. Within the nursery there are two different age sections for children. The baby section called ‘Y Beudy Bach’, which has a capacity for 9 babies/toddlers under 2 years old. The older section called ‘Y Sgubor Sbri’ this area is allocated for children that are over 2 years old and has a capacity for 14 children if needed. Each room has different facilities and activities which are aimed for their cognitive development. 

There is an upstairs sleeping area for babies. On the ground floor there are 2 toilet rooms for the children. There is also a disabled toilet for staff and visitors. We have a kitchen where we cook fresh daily meals for the children. We also use the freshest ingredients possible which are sometimes grown by the children. Every meal time is special at Cwtsh y Clos Nursery as the children all eat together. We are not only a nursery but an extended family.

The office is located on the ground floor and the staff room is adjacent to the nursery. 

The outside environment is very important for the ethos of Cwtsh y Clos Nursery. The environment outside consists of trees, flowers, vegetables, sand area and some pets are also cared for. It is strongly believed that the outside environment shows nature at its best. The children will also have the experience of planting vegetables and flowers seasonally and learn how to look after nature.

 
 
footerbanner