banner


Dewch o hyd i ni ar
Find us on
Facebookmeithrinfa cwtsh y clos

Cliciwch ar smotyn coch i gael delwedd agosach
Click on red spot for closer image

Cyfarwyddiadau i Cwtsh y Clos - cod post SA32 8JX. Wrth edrych ar Google Maps heol y feithrinfa ydy yr heol hirach. Wrth i chi ddod allan o Llanarthne a mynd at gyfeiriad Caerfyrddin, ewch am filltir ac yna byddwch yn gweld fferm gydag adeiladau gwyn ar y chwith a ffermdy ar y dde, Yn syth ar ôl yr adeiladau gwyn mae yna lôn a fydd yn mynd a chi yn unig i'r feithrinfa a thŷ preifat. Mae arwyddion Meithrinfa Cwtsh y Clos ar waelod y lôn hefyd. Os oes gennych unrhyw broblemau, ffoniwch Gwenllian ar 01558 678 014.

Directions to Cwtsh y Clos - Postcode is SA32 8JX. If you look at Google Maps the longest lane is the driveway to Cwtsh y Clos Nursery. As you come out of Llanarthney and head to Carmarthen, drive for a mile and then you will see a farm house on your right and white out buildings on the left. Straight after the white out buildings there is a lane that will take you only to Cwtsh y Clos and a private house. There are signs at the bottom of the lane advertising Cwtsh y Clos Nursery . If you have any problems call Gwenllian on 01558 678 014.

 

 
 
footerbanner