banner


Dewch o hyd i ni ar
Find us on
Facebookdigwyddiadau

Llun o agoriad swyddogol 'Cwtsh y Clos'
Gweller yn y llun:- Jonathan Edwards, Ann Davies, a Gwenllian Davies

Ionawr- January

4

Meithrinfa yn ailagor - Nursery reopens

 
11

Diwrnod Porffor – Purple Day

 
19

Diwrnod A – Letter A Day

 
25

Dydd Santes Dwynwen - St Dwynwen Day

 
27

Diwrnod 1- Number 1 Day

Chwefror – February

2

Diwrnod Pinc – Pink Da

8

Blwyddyn Newydd Tsieina- Chinese New Year

10

Diwrnod B- Letter B Day

 
14

Dydd San Ffolant - St Valentine’s Day

 
18
Diwrnod 2- Number 2 Day

Mawrth- March

1

Dydd Gwyl Dewi – St. David’s Day

 
3

Diwrnod Gwyrdd – Green Day

 
6
Sul y Mamau – Mothers Day
 
11
Diwrnod C – Letter C Day
 
14

Diwrnod 3- Number 3 Day

 
17

Dydd Gŵyl Padrig - St Patrick’s Day

 
18

Diwrnod Trwyn Coch - Red Nose Day

 
25

Croglith(Ar gau) -Good Friday (closed)

 
28

Dydd Llun y Pasg (Ar gau) -Easter Monday (closed)

Ebrill- April

8

Diwrnod Llwyd – Grey Day

11
Diwrnod D/Dd - Letter D Day
19

Diwrnod 4 – Number 4 Day

22

Passover

23

St George’s Day

Mai- May

2

Gwyl y banc (Ar gau) - Bank Holiday (closed)

 
9

Diwrnod Brown – Brown Day

 
17

Diwrnod E – Letter E Day

 
20

Gwyl y banc (ar gau)– Bank Holiday (closed)

 
25

Diwrnod 5 – Number 5 Day

 
31

Trip Hâf – Summer Trip
(All to meet in Tenby or Folly Farm if raining)

Mehefin -June

7

Diwrnod du – Black Da

15
Diwrnod A – Letter A Day
 
19

Sul y Tadau- Fathers Day

 
23
Diwrnod 1 – Number 1 Day

Gorffennaf- July

6

Diwrnod Enfys – Rainbow Day

 
14

Diwrnod B – B Day

 
23

Fair Hâf – Summer Fair

 
22

Diwrnod 2 - Number 2 Day

Awst – August

4

Diwrnod aur ac arian  – Gold and Silver Day

12
Diwrnod C – Letter C Day
 
15

Diwrnod 3 – Number 3 Day

Medi – September

8

Diwrnod Glas – Blue Day

 
19

Diwrnod D/Dd- Letter D Day

 
20

Diwrnod 4 – Number 4 Day

     

Hydref –October

2

Diwrnod Oren  –Orange Day

11

Diwrnod E – Letter E Day

 
19
Diwrnod 5 – Number 5 Day
 
28

Parti Noson Galan Gaeaf- Halloween Party

 
30

Diwali

 
31

Calan Gaeaf- Halloween

Tachwedd- November

1

Diwrnod Coch- Red Day

 
9
Diwrnod A – Letter A Day
 
11

Plant mewn Angen - Children in Need

 
13

Dydd y Cofio- Remembrance Sunday

 
17

Diwrnod 1- Number 1 Day

 
30
Diwrnod Saint Andrew- St. Andrew’s Day

Rhagfyr- December

6

Diwrnod melyn – Yellow Day

24 -1 Jan Hanukkah
16 Ffair Nadolig- Christmas Fair
19 Cinio Nadolig – Christmas Dinner
21 Parti Nadolig – Christmas Party
24

Meithrinfa ar gau i Nadolig - Nursery closed for Christmas

25

Nadolig- Christmas

Ionawr- January

2

Meithrinfa yn ailagor - Nursery reopens

   

Efallai bydd newidiau i’r rhaglen yma / Programme Subject to change.

   
   
 
 
footerbanner