banner


Dewch o hyd i ni ar
Find us on
Facebookamdano ni

Mae Meithrinfa Cwtsh y Clos yn feithrinfa dydd yn Llanarthne, Caerfyrddin. Agorir y feithrinfa yn 2014 er mwyn cynnig gofal i blant rhwng 6 wythnos i 7 mlwydd oed. Mae y feithrinfa ar agor Ddydd Llun i Ddydd Gwener o 7:30y.b. tan 6y.h.

Prif amcan Meithrinfa Cwtsh y Clos yw addysgu plant am natur mewn amgylchedd heddychlon, gofalgar a chyfeillgar. Credwn wrth wneud hyn, bydd y plant yn dysgu am ryfeddodau natur. 

Cwtsh y Clos Nursery is a Welsh nursery and conducts activities through the medium of Welsh. We also offer support and guidance to children in order for them to learn the language in a natural environment, as well as supporting parents and guardians in a similar manner. 

Our main aim at Cwtsh y Clos is for children to develop around nature in a calm, caring and friendly environment. We believe that through doing this they will learn and experience the wonders of nature.

 

Trefniadau
Mae Meithrinfa Cwtsh y Clos yn cynnig llwyth o wahanol drefniadau er mwyn hwyluso bywyd teuluol. Dyma nhw:

  • Codi gyda'r wawr (Gan amlaf bydd y feithrinfa yn agor am 8yb, ond bydd yn bosib agor am 7:30yb am gost ychwanegol)
  • Gofal dyddiol (8yb- 6yh)
  • Hanner dydd (8yb-13:30yh neu 1yh-6yh)
  • Codi plant o’r ysgolion cyfagos
  • Clwb ar ôl ysgol

Arrangements
Cwtsh y Clos Nursery offers a wide range of different arrangements to make family life easier for you.

These include -

  • Early mornings (The nursery open's at 8am normally, but if you require day care before we open at 7:30am at an additional cost)
  • Full Day Care (8am-6pm)
  • Half Day (8am-12.30pm or 1pm-6pm)
  • School Pickups from nearby schools
  • After school club
 
 
 
footerbanner